Pomoc psychologiczna

Zadania Pełnomocnika

Pomoc psychologiczna skierowana do studentów obejmuje wsparcie i pomoc:

 1. w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 2. w zakresie trudności edukacyjnych, zarządzania czasem, trudności interpersonalnych,
  nabycia kompetencji społecznych, radzenia sobie z emocjami i stresem,
 3. w sytuacji choroby psychicznej
 4. w sytuacji radzenia sobie z niepełnosprawnością.
 5. w adaptacji akademickiej

Pomoc psychologiczna skierowana do pracowników uczelni obejmuje:

 1. wspieranie w trudnych relacjach ze studentami,
 2. wspieranie w pracy ze studentami niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie,
 3. szkolenie doraźne w zakresie pracy ze studentami z poszczególnymi zaburzeniami i chorobami,
 4. konsultacje

dr Kamilla Komorowska

fot. dr Kamilla Komorowska