Pomoc psychologiczna

Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Poradnie Terapii Uzależnień w Bydgoszczy

 1. Akademickie Centrum Medyczne przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. A. Naruszewicza 11 85-230 Bydgoszcz, tel. 52 567 07 82
 2. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 58A, Bydgoszcz. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, tel. 52 372 13 40
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci „Stawowa”, ul. Stawowa 1, Bydgoszcz, tel. 52 373 85 86, 52 373 64 79, 52 373 39 72
 4. Centrum Medyczne Gizińscy - Oddziały szpitalne, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Izba przyjęć Psychiatryczna całodobowa, ul Leśna 9, Bydgoszcz tel. 52 345 50 80, kom. 609 7777 09,
 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego, ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz tel. 261 417 300,
 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego MSWiA, ul. Ks. Markwarta 4-6, Bydgoszcz, tel .52 58 26 275
 7. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji. Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, ul. Przodowników Pracy 12, Bydgoszcz, tel. 52 375 54 05, 52 361 76 82; Filia Fordon, ul. Janiny Porazińskiej 9, tel. 52 344 52 82
 8. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Karłowicza 26, Bydgoszcz, tel. 52 321 35 00
 9. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ MONAR, ul. Boh. Kragujewca 11, Bydgoszcz tel. 52 361 21 43
 10. Oddział Dzienny Uzależnień „Łaźnia Miejska”, ul. Ks. Skorupki 2 tel. 500 305 485
 11. NZOZ MEDSEVEN . Poradnia leczenia uzależnień. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. ul. Rzeźniackiego 1D, tel. 52 343 37 37