Pomoc psychologiczna

Dyżury - listopad 2021

Na konsultacje zdalne i stacjonarne z psychologiem należy się umówić droga mailową na adres pomocpsychologiczna@ukw.edu.pl  bądź tel.573 915 376.

Konsultacje stacjonarne będą odbywać się w DS "Atomek" (pok nr 5, ul. Łużyckia 21 w Bydgoszczy), konsultacje zdalne natomiast przez MS Teams (video rozmowa) bądź telefonicznie. Dyżury zaplanowane są zgodnie z poniższym harmonogrmem.

Dyżury psychologa dla osób z niepełnosprawnościami w ramach współpracy z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

  • Poniedziałki od 8:00 do 11:00,
  • Środy od 8:00 do 12:00,
  • Czwartek od 8:00 do 11:00. Na spotkania czwartkowe nie trzeba się umawiać. Studenci będą przyjmowani wg kolejności przybycia.

Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Psychologicznej UKW dla całej społeczności akademickiej w DS "Atomek" (pok nr 5, ul. Łużyckia 21 w Bydgoszczy):

  • Poniedziałek 11:00 do 13:00,
  • Dodatkowo 03.11.2021 od 12:00 do 14:00.