Pomoc psychologiczna

Dyżury - październik 2021

Na konsultacje zdalne i stacjonarne z psychologiem należy się umówić przesyłając wiadomość na adres pomocpsychologiczna@ukw.edu.pl bądź tel. 573 915 376.

Konsultacje stacjonarne będą odbywać się w akademiku „Atomek”, pok nr 5. przy ul. Łużyckiej 21 w  Bydgoszczy, konsultacje zdalne natomiast przez MS Teams (video rozmowa) bądź telefonicznie. Dyżury zaplanowane są zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dyżury psychologa dla osób z niepełnosprawnościami w ramach współpracy z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

  • poniedziałki od 8.00 do 11.00 (dyżur z 18.10. przeniesiony na 20.10. na godz. 12:00),
  • środy od 8.00 do 12.00,
  • czwartek od 8.00 do 11.00.

Na spotkania czwartkowe nie trzeba się umawiać. Studenci będą przyjmowani wg kolejności przybycia.

Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Psychologicznej UKW dla całej społeczności akademickiej w Akademiku "Atomek", ul. Łuzycka 21 pok. 5:

  • poniedziałek 11.00 do 13.00,
  • dodatkowo 11.10.21 od 11.00 do 14.00 oraz 25.10.21 od 11.00 do 14.00.