Pomoc psychologiczna
o jednostce

Pomoc psychologiczna jest skierowana do całej akademickiej społeczności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, obsługi oraz studentów. Zachęcamy do kontaktu osoby, które potrzebują wsparcia w sytuacjach przeżywania trudności życiowych.

Na spotkaniu należy okazać legitymację studencką, pracowniczą w celu potwierdzenia przynależności do społeczności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.